پروژه نیروی زمینی ارتش

تعاونی نیروی زمینی ارتش

برجهای چهار گانه نزاجا

عظیمی

۰۹۱۲۸۶۶۸۰۹۸

۰۹۱۲۳۹۶۸۳۹۷

شهرک چیتگر در وسعت ۱۸۰هکتار که ۱۰درصد به عنوان فضای مسکونی استفاده گردیده است الباقی مساحت باقی مانده به برای فضاهای ورزشی،فرهنگی،مسیرهای دسترسی پیاده وسواره وچهارباغ مورد استفاده قرار گرفته است

در پهنه cتعاونی مسکن نیروی زمینی ارتش جمهوری اسلامی در حال ساخت چهار برج میباشد

با توجه به اینکه شهرک چیتگر از قدیم مربوط به اراضی ارتش بوده است به همین دلیل اعضا پولی بابت زمین پرداخت نکرده و فقط پول ساخت را پرداخت میکنند

اعضا تعاونی مسکن مهندسی نزاجا بابت ساخت هرمتر مربع مفید مسکونی مبلغ یک میلیون وپانصدهزار تومان پرداخت مینمایند

ومبلغ پارکینگ وانباری را زمان تحویل پرداخت مینماین

متراژواحدها۹۳،۱۱۰،۱۲۱،۱۳۵میباشد

که یک خواب و دو وسه خواب میباشد

زمان تحویل۱۳۹۸

پاسخ دهید

ایمیل شما منتشر نخواهد شد