پروژه نیروی زمینی ارتش

تعاونی نیروی زمینی ارتش

برجهای چهار گانه نزاجا

عظیمی

09128668098

09123968397

شهرک چیتگر در وسعت 180هکتار که 10درصد به عنوان فضای مسکونی استفاده گردیده است الباقی مساحت باقی مانده به برای فضاهای ورزشی،فرهنگی،مسیرهای دسترسی پیاده وسواره وچهارباغ مورد استفاده قرار گرفته است

در پهنه cتعاونی مسکن نیروی زمینی ارتش جمهوری اسلامی در حال ساخت چهار برج میباشد

با توجه به اینکه شهرک چیتگر از قدیم مربوط به اراضی ارتش بوده است به همین دلیل اعضا پولی بابت زمین پرداخت نکرده و فقط پول ساخت را پرداخت میکنند

اعضا تعاونی مسکن مهندسی نزاجا بابت ساخت هرمتر مربع مفید مسکونی مبلغ یک میلیون وپانصدهزار تومان پرداخت مینمایند

ومبلغ پارکینگ وانباری را زمان تحویل پرداخت مینماین

متراژواحدها93،110،121،135میباشد

که یک خواب و دو وسه خواب میباشد

زمان تحویل1398

تلگرام مااینستاگرام ما

پاسخ دهید

ایمیل شما منتشر نخواهد شد